פסק-דין בית הדין לעררים לעניין הענקת מעמד לאב לילדה ישראלית

2 באוקטובר 2020

פסק-דין של בית המשפט המחוזי לעניין הארכת אשרות עבודה של עובד קונסוליה ומשפחתו

10 בספטמבר 2020

פסק-דין בית המשפט העליון לעניין השבת אשרות עבודה למבקשי מעמד על רקע רפואי

10 באוגוסט 2020

פסק-דין של בית המשפט המחוזי שהאריך את אשרות העבודה

2 ביולי 2020

פסק-דין של בית המשפט המחוזי לעניין החלטת ממשלה מס' 2183 – ילדי זרים

20 בנובמבר 2019

פסק-דין של בית הדין לעררים לעניין כניסת תייר לביקור משפחתי

12 בנובמבר 2019

פסק-דין של בית המשפט המחוזי לגבי חידוש אשרת עבודה מסוג ב/1

14 באפריל 2019

פסק-דין בית המשפט המחוזי שמחזיר את תעודת הזהות שלה לאמא זרה לילד ישראלי

28 בינואר 2019

פסק דינו של בית הדין לעררים לעניין בקשת מקלט של פליט

23 בנובמבר 2017

פסק דינו של בית המשפט המחוזי הקובע שאין להרחיק מהארץ בן-זוג של אזרחית – גם אם הוא שוהה שלא כדין

25 באוגוסט 2017